Khóa học

POPULAR MUSIC THEORY

POPULAR MUSIC THEORY

(Lý thuyết Âm nhạc Đại chúng)

Nâng cao tri thức để phát triển khả năng sáng tạo

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Âm nhạc luôn hướng đến những giá trị cao nhất là

Chân, Thiện và Mỹ.

Vì vậy, sự nghiệp giáo dục âm nhạc

 phải khởi đầu từ việc giáo dục nhân cách.

Nhân cách tốt bao hàm nhiều đức tính như khiêm tốn,

nhẫn nại, can đảm, kỷ luật, nhân ái….

Lịch sử âm nhạc đã chứng minh điều này

SỨ MỆNH

“Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại.

Nó hiện hữu từ sâu thẳm trong mỗi con người.

Chúng ta hãy đánh thức và phát triển nó để

góp phần kiến tạo một xã hội

biết thông cảm và chia sẻ

THÔNG TIN VỀ BỘ MÔN

 

Popular Music Theory hiểu đơn giản là nhạc lý.

Điểm khác biệt ở đây là nhạc lý dành cho âm nhạc đại chúng, loại âm nhạc mà ai cũng nghe qua các ca khúc phổ thông.

Popular music vừa gần gũi, vừa thực dụng trong xã hội ngày nay.

Làm thế nào để hòa âm một ca khúc?

Làm thế nào để tạo nên một chuỗi hợp âm?

Làm thế nào để chuyển dịch hợp âm để

đệm cho hợp với giọng ca?

Nếu tiếp cận theo kiểu âm nhạc cổ điển

thì học viên phải trải qua một thời gian rất dài

mới có thể trả lời được các câu hỏi trên.

Ngược lại, ngay từ đầu, popular music theory đã

tiếp cận ngay với các hợp âm

và học cách sử dụng chúng.

Đó cũng chính là sự khác biệt

trong cách tiếp cận âm nhạc.

Lý thuyết âm nhạc là môn học của tri thức.

Không có tri thức thì không thể tiến xa

trong bất cứ bộ môn thực hành nào.

Không có tri thức thì cũng chẳng thể có sáng tạo

mà chỉ là rập khuôn, bắt chước.

 

Đối tượng:

  • Step: trên 6 tuổi, biết đọc biết viết, thiếu niên và người trưởng thành.
  • Các trình độ khác: kiểm tra trước khi xếp lớp

Trình độ:              Sơ cấp: Step

Căn bản: Từ grade 1 đến Grade 5

Trung cấp: Từ grade 6 đến grade 8

Hình thức dạy & học:

  • Từ Step đến grade 2: học trong lớp thực hành
  • Từ grade 3 trở lên: lớp chuyên biệt học theo nhóm

Thời gian một trình độ:

36 tiết trong 9 tháng - 1 tiết / 1 tuần

 

 

 

KIẾN THỨC & KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU MỖI TRÌNH ĐỘ

Trình độ

Tiết tấu

Cao độ

Thang âm

Giọng

Hợp âm Hòa âm

Kiến thức 

Step

Hình nốt, dấu lặng tên nốt, khuông nhạc khóa nhạc, nhóm nốt, nhịp 2/4,4/4, 4/4

Cung, nửa cung, dấu hóa, thang âm C trưởng, A thứ tự nhiên, G trưởng, E thứ tự nhiên, Hóa biểu

Hợp âm chủ (tonic triad) trong các giọng đã học.

 

 

Grade 1

Dòng kẻ phụ, nốt móc đôi là dấu lặng móc đôi, cách viết nhóm, cách viết dấu lặng, cách đánh nhịp đơn 2, 3, 4

Các thang âm như step 1.

Các bậc trong thang âm.

Các thang ngũ âm trưởng và thứ tương ứng với các thang âm đã học

Các hợp âm quãng 7 trưởng và quãng 7 thứ xây dựng trên bậc 1 của các thang âm đã học

The Beatles

Elvis Presley

The Rolling Stones

Jimi Hendix.

 

Grade 2

Dấu chấm dôi, nốt nối (tied note), nhóm nốt,

đánh nhịp đơn 2, 3, 4

 

Thang âm D trưởng và B thứ tự nhiên, Fa trưởng và D thứ tư nhiên và các thang ngũ âm trưởng và thứ tương ứng.

Scale spelling

Hợp âm Dominant 7th

Chord spelling

Các hợp âm trên 6 bậc đầu của thang âm trưởng

Ba hợp âm chính (I, IV, V)

Chuck Berry

Led Zeppelin

David Bowie

Madonna

 

Grade 3

Nhịp đơn và nhịp kép, nhịp 6/8, đánh nhịp 6/8

Quãng nhạc

Thang Bb trưởng và G thứ tự nhiên và những thang ngũ âm tương ứng

Thang âm Blues

Hợp âm giảm

Các hợp âm trong các thang âm trưởng và thứ tự nhiên

Giải kết

Tạo chuỗi hợp âm

Hòa âm ca khúc

Ứng tấu

Chuyển dịch

James Brown

Eric Clapton

Michael Jackson

Nirvana

Các nhạc cụ trong Pop Band

Ký hiệu thuật ngữ và viết tắt

Grade 4

Củng cố và nâng cao các kiến thức đã học từ step đến grade 3

Các thang âm đến ba dấu thăng và ba dấu giáng.

Thang âm thứ hòa âm

Tạo thang âm Blues

Hợp quãng 7 thứ quạng 5 giảm (minor 7th b5)

Hợp âm sus4 và sus 2

Hợp âm 5th power

Các hợp âm quãng 7 trên các bậc thang âm

Giải kết Tạo chuỗi hợp âm

Hòa âm ca khúc

Ứng tấu

Chuyển dịch

Bob Dylan

The Sex Pistols

Bob Marley

Pink Floyd

 

Các nhạc cụ trong Pop Band

Ký hiệu thuật ngữ và viết tắt

 

Grade 5

Nhịp 9/8 và 12/8

Liên ba và liên hai

Đánh nhịp kép 2, 3, 4

Các thang âm đến bốn dấu thăng và bốn dấu giáng.

Mixolydian và Dorian mode

Hợp âm quãng 7 giảm

Hợp âm 6

Các hợp âm quãng 7 trong các thang âm

Sử dụng hợp âm 6, hợp âm quãng 7 giảm

Giải kết Tạo chuỗi hợp âm

Hòa âm ca khúc

Ứng tấu

Chuyển dịch

Tự khảo sát các nghệ sĩ pop music từ 1950 đến nay.

Các nhạc cụ trong Pop Band

Ký hiệu thuật ngữ và viết tắt

 

Grade 6

Củng cố và nâng về tiết tấu

Đảo phách

Các thang âm đến năm dấu thăng và năm dấu giáng.

Lydian mode

Thang bán cung

Các hợp âm quãng 7 trên thang âm thứ hòa âm

Hợp âm quãng 9 trưởng và quãng 9 thứ

Hợp âm dominant 9th

Hòa âm và ứng tấu các modal scale

Ứng tấu thang bán cung

Các phong cách âm nhạc

Sự nghiệp âm nhạc các nhóm nhạc và nghệ sĩ

Grade 7

Nhịp 5/4

Đảo phách

Các thang âm đến sáu dấu thăng và sáu dấu giáng.

Phrygian mode

Thang bán cung

Thang toàn cung

Hợp âm dominant 7th b5 và dominant 7th #5

Hợp âm quãng 11

Hợp âm quãng 13

Chord voicing

Hòa âm và ứng tấu các modal scale

Ứng tấu thang toàn cung

Chuyển giọng

Tonal và modal harmony

 

Sự nghiệp âm nhạc các nhóm nhạc và nghệ sĩ

(mở rộng so với grade 6)

Grade 8

Nhịp đơn

Nhịp kép

Nhịp hỗn hợp

Locrian mode

Lydian b7 mode

Jazz melodic minor

Altered scale

Whole/half diminished

Half/whole diminished

Hợp âm quãng 9 tăng (#9) , quãng 9 thứ (b9) quãng 11 tăng (#11)

Hợp âm add

Hợp âm nốt bass noài hợp âm

Hòa âm và ứng tấu các modal scale

Hòa âm các thang âm còn lại (jazz melodic minor, altered…)

Sự nghiệp âm nhạc các nhóm nhạc và nghệ sĩ

(mở rộng so với grade 7)

 
Chat Facebook