Tài liệu

HUẤN LUYỆN CA HÁT - Bài 1

Bài học của Thầy Phạm Đức Huyến một nhạc sĩ - ca trưởng Công giáo. Bài 1 tìm hiểu về bộ máy phát âm của cơ thể

Chat Facebook